İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ


İnsan kaynakları eğitimleri, kurumlardaki insan kaynaklarının yetenek ve performansının saptanması ve artırılmasına yönelik  temel ve ileri seviyedeki uygulama bilgilerini kapsar. 


1-İnsan Kaynakları Yönetimi

Günümüzde şirketlerin rekabet üstünlükleri sahip oldukları tesisler, üretim-satış gücü ve pazar payıyla olduğu kadar, sahip oldukları yetkin insan kaynaklarıyla da ölçülmektedir. Bu eğitimde işletmelerin rekabette fark yaratabilmek için sahip oldukları insan kaynaklarını kurumsal bir çatı altında hangi kriterlere göre ve nasıl organize edip, nasıl yönetmeleri gerektiği hakkında temel bilgiler verilmektedir.

 

2-İnsan Kaynakları Performans Yönetimi

İnsan kaynakları performans yönetimi, çalışan personelin iş tanımlarında belirtilen yetki ve sorumluluklarını ne derece yerine getirdiklerinin ve bunlar doğrultusundaki yeterliliklerinin, belli kriterler ve ağırlıklar üzerinden dönemsel olarak değerlendirilmesine yönelik faaliyetlerin tamamıdır.  Bu eğitimde, organizasyonel yapılarını ve rekabet stratejilerini Performans Yönetimi konsepti üzerine oluşturmak isteyen işletmelerin, bu sistemleri kurma ve uygulama aşamasında bilmesi gereken konular ve yapması gereken çalışmalar hakkında temel bilgiler verilecektir.

 

3-Temel İletişim Teknikleri

Günlük hayatta ve iş dünyasında yaşanan bir çok sorunun  temelinde iletişim tekniklerinin bilinmemesi ya da yetersiz ve hatalı iletişim tekniklerinin kullanılması yatmaktadır. İletişimle ilgili yapılan küçük hatalar, büyük sorunlara yol açabilmektedir. Bu eğitimde her sektörde ve her platformda kullanılabilecek olan iletişim teknikleri hakkında temel bilgiler verilmektedir.

 

4-Problem Çözme ve Fikir Üretme Teknikleri

İş dünyasında her gün, çok sayıda ve farklı türlerde problemlerle karşılaşmaktayız. Çoğu geleneksel problemler yine geleneksel yöntemlerle çözülebilmekteyken, ortaya çıkan bazı yeni problem türleri de yeni ve yaratıcı tekniklerle çözülebilir hale gelmiştir. Bu eğitimde iş dünyasındaki geleneksel problem çözme teknikleri ve yeni gelişen yaratıcı fikir üretme teknikleri hakkında temel bilgiler anlatılmaktadır.

 

5-Liderlik Yönetimi ve Temel Yöneticilik Teknikleri

Giderek karmaşıklaşan ve zorlaşan iş hayatı, sadece kurallara,  metodolojilere ve sistemlere değil, aynı zamanda bunları yürüten kişilere önderlik yapacak liderlere de büyük oranda ihtiyaç duymaktadır. Bu eğitimde iş dünyasında giderek daha çok ihtiyaç duyulan liderlik kavram ve uygulamaları hakkında temel bilgiler verilmektedir.

 

6-Çalışan Memnuniyet Analizi

Çalışan memnuniyet analizi sistematik ve kurumsal bir geri bildirim aracını kullanarak çalışanların memnuniyetinin seviyesini saptayan ve bunun nedenlerini analiz eden, çözümleri planlayan ve iyileşmeyi izleyen, son derece güçlü bir kurumsal verimlilik ve motivasyon geliştirme projesidir. Bu eğitimde Çalışan Memnuniyeti Analizi’nin, her ölçekteki şirkette, stratejik bir İnsan Kaynakları projesi olarak başarıyla yürütülmesi için gerekli temel kural ve yöntemler hakkında bilgiler verilmektedir.

 

7-İş Analizi, Görev Tanımları ve Yetkinliklerin Saptanması

İK sistemlerinin temel basamağı olan iş analizi, görev tanımları ve yetkinlikler doğru tanımlandığı sürece şirketlerdeki tipik İK sorunları azalacak, çalışanların şirkete kazandıracağı rekabetçi yetenekler daha çok ön plana çıkmaya başlayacaktır. Bu eğitimde iş analizinin amacı ve yapılma yöntemleri, görev tanımlarında dikkat edilmesi gerekenler ve yetkinliklerin nasıl saptanması gerektiği hakkında bilgiler verilmektedir.

 

8-İşe Alım ve İşten Çıkarma Görüşmelerinin Yürütülmesi

Çalışan bağlılığının temelleri atılırken işe alım görüşmelerinin ve işveren markasının zedelenmemesi için işten çıkarma görüşmelerinin önemi, günümüzde İK yönetimlerinin çok daha hassas ve özenli olmaları gereken konuların başında gelmektedir. Bu eğitimde kurumsal bir kimlik altında ve temel iletişim tekniklerine dayanarak işe alım ve işten çıkarma görüşmelerinin nasıl yürütülmesi gerektiği hakkında bilgiler verilmektedir.

 

9-Hedef ve Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme

Doğru hedefler, doğru kişilere ve doğru yöntemlerle verilmediği sürece, kurumların performansları ölçülemez ve geliştirilemez. Bu eğitimde çalışanların hedeflerinin neye göre ve nasıl saptanması gerektiği, hedeflerin izlenme yöntemleri, hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme süreci ve teknikleri hakkında bilgiler verilmektedir.

 

10- Eğitim Tasarımı ve Eğitim Süreçleri Yönetimi

Çoğu zaman başarılı iş sonuçlarına dönmeyen, katılımcılar tarafından rutin ve sıkıcı bir süreç olarak değerlendirilen eğitim süreci doğru bir ihtiyaç analizi, özgün bir eğitim tasarımı ve etkin bir sunum yöntemiyle kurumların performansında ciddi artışlar yaratabilir. Bu eğitimde eğitim ihtiyaç analizi yöntemlerinin belirlenmesi, farklı eğitim tasarım yöntemleri ve kurum içi eğitici yetiştirilmesi konusunda bilgiler verilmektedir.

 

11-Kurumsal Motivasyon Yönetimi

Yeni kuşakların iş dünyasına hızla katıldıkları günümüz rekabet ortamında, başarılı iş sonuçları alabilmek için kurumlar, çalışanların motivasyonlarının yönetimi konusuna giderek daha çok özen göstermek zorundadırlar. Bu eğitimde gerek İK sistemlerinin ve gerekse yöneticilerin, çalışanların motivasyonunu ölçmek ve geliştirmek amacıyla hangi sistemleri ve teknikleri kullanmaları gerektiği konusunda bilgiler verilmektedir.

 

12-Kurum İçi İletişim Yönetimi

Kurum içi iletişimin şeffaf, hızlı ve güçlü bir altyapıya sahip olması gerek ekip çalışması, gerek bireysel motivasyon ve gerekse kurum kültürünü geliştirme açısından kuruma ciddi avantajlar sağlamaktadır. Bu eğitimde kurum içi iletişim dinamikleri, kurum içi iletişim alt yapı sistemleri ve kurum içi iletişimi yürütürken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgiler verilmektedir.

 

13-Kurum Kültürü Oluşturma

Kurum kültürü şirketlerin yazılı ve sözlü iş yapma tarzlarını belirleyen, köklü bir geçmişe dayalı, kurumsal dna ve kurumsal refleksleri oluşturarak kurumun geleceğine yönelik rotasını güvenli bir şekilde çizmesine yardımcı olan unsurlardır. Bu eğitimde kurum kültürünün önemi ve faydaları, kurumsal kültürü oluşturma ve geliştirme yöntemleri hakkında bilgiler verilmektedir.

 

14-Şikayet ve Öneri Sistemleri Yönetimi

Çalışanlarının iş ile ilgili şikayet ve önerilerine önem veren kurumlar, hem çalışanlarının motivasyon ve bağlılıklarını artırmakta, hem de kurumlarının iş verimliliği ve performansını geliştirmektedirler. Bu eğitimde şikayet ve öneri sistemlerini oluştururken dikkat edilmesi gerekenler ve kullanılması gereken teknikler hakkında bilgiler verilmektedir.

 

15-Kişisel Verimlilik ve Performans Yönetimi

Gerek yönetici ve gerekse çalışan olsun, iş dünyasında faaliyet gösteren herkesin kişisel değerini artırmak amacıyla verimlilik ve performansını geliştirmeye yönelik olarak kullanabileceği çok sayıda yöntem ve teknik bulunmaktadır. Bu eğitimde (toplantı yönetimi, zaman yönetimi, stres yönetimi, problem çözme vb.) kişisel verimlilik ve performansı artırmaya yönelik olarak günümüz iş dünyasında en çok kullanılan yöntem ve teknikler hakkında bilgiler verilmektedir.

 

16-Mavi Yaka Yönetici Yetiştirme

Özellikle çok sayıda çalışanı bulunan üretim işletmelerinde postabaşı, formen, vardiya şefi, müdür yardımcısı, müdür vb. pozisyonlardaki yöneticilerin teknik uzmanlıkları olmasına rağmen, insan kaynakları yönetimi konusunda yeterli bilgi birikimi ve deneyime sahip değillerdir. Bu eğitimde orta kademe teknik yöneticilerin, kendi ekiplerinin etkin yönetimi, iletişimi, problemlerinin çözümü, motivasyonu, performans değerlendirmesi vb. konularda bilmeleri gereken temel teknikler hakkında bilgiler verilmektedir.

 

Şirketinizde uygulayabileceğiniz İnsan Kaynakları eğitimleri hakkında detaylı bilgi almak için lütfen arayınız.