İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ


İnsan Kaynakları Yönetimi danışmanlığı, kurumların misyon, vizyon ve stratejik hedeflerine uygun olarak insan kaynaklarının, mevcut ve potansiyel performanslarının tesbiti ve geliştirilmesine yönelik tüm uygulamaları kapsar.

 

Bugüne kadar yürüttüğümüz İnsan Kaynakları Yönetimi danışmanlık çalışmalarımız, aşağıda belirtilen projeler kapsamında gerçekleştirilmiştir:

 

- İnsan Kaynakları Departmanı Kurulum ve Yeniden Yapılanma Projeleri

- İnsan Kaynakları Performans Yönetimi

- Çalışan Memnuniyet Analizi

- İş Analizi, Görev Tanımları ve Yetkinliklerin Saptanması

- İş Gücü İhtiyaç Tesbiti ve Organizasyonel Yedekleme

- İşe Alım ve İşten Çıkarma Süreç Yönetimi

- Oryantasyon Yönetimi

- Yetenek Yönetimi ve Kariyer Planlama

- Kuruma Özel Eğitim Tasarımı ve Eğitim Süreçleri Yönetimi

- Kurumsal Motivasyon Yönetimi

- Şikayet ve Öneri Sistemleri

- Ücret Sistemleri Yönetimi

- Kurum Kültürü ve Kurum İçi İletişim

- Liderlik Yönetimi ve Ara Kademe Yönetici Yetiştirme

- Tersine Mentorluk

- Kurumsal Değişim Yönetimi

 

Şirketinizde uygulayabileceğiniz İnsan Kaynakları Yönetimi danışmanlığı ve eğitimleri hakkında detaylı bilgi almak için lütfen arayınız.