KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ


Kurumsal Performans Yönetimi danışmanlığı, kurumların misyon, vizyon ve stratejik hedeflerine uygun olarak iş süreçleri ve organizasyonel yapılarının, kurumsal performans ve verimlilik kriterleri kapsamında tasarlanması ve uygulanmasını kapsar.

 

Bugüne kadar yürüttüğümüz Kurumsal Performans Yönetimi danışmanlık çalışmalarımız, aşağıda belirtilen projeler kapsamında gerçekleştirilmiştir:

 

- Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Projeleri

- Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Projeleri

- Yönetim Karar Destek Sistemleri (MIS) Projeleri

- Üretim, Planlama ve Stok Kontrol Projeleri

- Ar-ge, Ür-ge, İş-Ge ve İnovasyon Yönetimi Projeleri

- Süreç Analizi ve Süreç İyileştirme (BPR) Projeleri

- E-Ticaret Projeleri

- E-Dönüşüm Projeleri

- Kriz Dönemlerinde Performans Artırma ve Maliyet Düşürme Projeleri

- Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Projeleri

 

Şirketinizde uygulayabileceğiniz Kurumsal Performans Yönetimi danışmanlığı ve eğitimleri hakkında detaylı bilgi almak için lütfen arayınız.