SATIŞ – PAZARLAMA – MARKA EĞİTİMLERİ


Satış, pazarlama ve marka eğitimleri her sektöre yönelik temel satış süreçleri, pazarlama teknikleri ve markalaşma stratejileri hakkında, yaşanmış pratiklerden beslenen yenilikçi ve alternatif uygulama bilgilerini kapsar.


1-Satış ve Pazarlama İnovasyonları (iş dünyasından yaşanmış örneklerle)

Uzun yıllardan beri küresel markalara fason iş yapma kültürü ile inovasyon ruhu kısıtlanmış, pazarlamayı pas geçerek klasik üretim ve satış formatlarında saplanıp kalmış olan çok sayıda işletmemiz, yola bu şekilde devam edemeyeceklerini artık farkına varıyor, yeni ve farklı çözümlere ihtiyaç duyuyorlar. Bu eğitimde Türk iş dünyasında yaşanmış gerçek pazarlama vakıaları, başarı ve başarısızlık öyküleri incelenerek, işletmelerde pazarlama ve inovasyon bakış açısının oluşturulması ve yeni pazarlama inovasyonlarının geliştirilmesi hedeflenmiştir.

 

2-Marka ve Markalaşma İnovasyonları (iş dünyasından yaşanmış örneklerle)

Ürün ve hizmetlerde fiyat, kalite, fonksiyon, servis vb. alanlardaki rekabet avantajları rakiplerle eşitlendiğinde geriye markanın müşterideki algısı kalır. Günümüzde giderek daha çok firmanın markalaşma ve marka yönetimi konusuna odaklanmalarının nedeni budur. Bu eğitimde yaşanmış gerçek markalaşma vakıaları incelenerek, işletmelerde markalaşma ve marka yönetimi çabalarının olgunlaştırılması hedeflenmiştir.

 

3-Satış Süreci ve Temel Satış Teknikleri

Klasikleşmiş ve yıpranmış satış teknikleri, günümüzün yenilikçi ve zor müşterisinin arayışlarına çare olamamaktadır. Öte yandan çok sayıda benzer ürünün bulunduğu bir piyasada, satış temsilcisinin önemi giderek artmaktadır. Bu eğitimde geleneksel satış tekniklerine alternatif bir yaklaşım getirilerek, satışçılara ve satışçı adaylarına satış süreci ve satış teknikleri hakkında temel bilgiler verilmektedir.

 

4-Telefonla Satış Ekipleri İçin İletişim Teknikleri

Gelişen iletişim teknolojileri, çok sayıda müşteriyle iletişim halinde olan şirketlere telemarketing, çağrı merkezi vb. fırsatlar sunmaktadır. Ancak müşteriyle daha sistematik ve daha hızlı bir iletişim için, iletişim teknolojisi kadar bu teknolojiyi kullanan personelin de telefonla iletişim teknikleri hakkında bilgilenmesi gerekmektedir. Bu eğitimde müşteriyle telefonda iletişim teknikleri ve telefonda iletişim performans sistemi (raporlar, göstergeler, konuşma metinleri vd.) hakkında temel bilgiler verilmektedir.

 

5-Kapıdan Satış Ekipleri İçin İletişim Teknikleri

Bir çok sektör pazarda daha yaygın varlık gösterebilmek için mağazadan ya da bayiden satışın yanısıra “çat kapı” tabir ettiğimiz kapıdan sıcak satışı yoğun bir şekilde uygulamaktadır. Müşterinin mekanında ilk defa ve sıcak temasta bulunan satış personelinin çok iyi yetiştirilmiş olması, hem ilk satışların sürekliliği hem de markanın prestiji açısından önem arzetmektedir. Bu eğitimde kapıdan satış ekiplerinin bilmeleri gereken temel iletişim teknikleri ve kapıdan satış performans sistemi (raporlar, konuşma metinleri vd.) hakkında temel bilgiler verilmektedir.

 

6-Franchising Yönetimi

Markalaşma sürecini hızlandırmak isteyen çok sayıda firma, franchising uygulamalarına başlamaktadır. Markanın, dışarıdan yeni girişimcilerin de katkısıyla geniş bir penetrasyon alanına yayılma süreci, özenle yapılmış standartlar ve uygulama prosedürlerinin varlığına ihtiyaç duymaktadır. Bu eğitimde franchising verme sürecindeki temel uygulama ve teknikler anlatılmaktadır.

 

7-Call Center Performans Yönetimi

Müşterisiyle sürekli ve sıcak temas halinde olmanın önemini farkına varan işletmeler, gelişen bilişim teknolojilerinin de desteğiyle her ölçekte call center faaliyetlerini kurmakta ve geliştirmektedirler. Bu eğitimde sektörel özellikler, kişisel iletişim teknikleri ve bilişim teknolojilerinin dengeli bir birleşimi olarak tarif edilen call center uygulamalarında performans yönetimi hakkında temel bilgiler verilecektir.

 

8-Pazar Araştırması ve Hedef Pazara Giriş Stratejileri

Günümüzde çok sayıda yeni ürün ve hizmet, yeterli bir pazar araştırması yapılmadan ve doğru bir pazara giriş stratejisi oluşturmadan piyasaya hızla sürüldüğü için, hakettikleri fiyat ve müşteriyle buluşamamaktadır. Bu eğitimde masa başı ve alan araştırması teknikleri, trend analizi, istihbarat analizi, dönemsel analiz, rakip analizi, hedef kitle segmantasyonu, ürün-hizmet analizi vb. konulardan bahsedilerek örneklerle Pazar araştırması ve hedef pazara giriş stratejileri hakkında temel bilgiler verilecektir.

 

Şirketinizde uygulayabileceğiniz Satış-Pazarlama-Marka eğitimleri hakkında detaylı bilgi almak için lütfen arayınız.