STRATEJİK YÖNETİM EĞİTİMLERİ


Stratejik yönetim eğitimleri, işletmelerin rekabet yeteneklerini geliştirmek için yenilikçi ve kurumsal iş sistemleri hakkında temel ve ileri seviyedeki uygulama bilgilerini kapsar.


1-Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Proje Yönetimi

Küresel ekonominin getirdiği rekabet ortamında, işletmeler entegre bilgi sistemlerine dayalı planlı, hızlı ve doğru iş üretebilmek için ERP sistemlerine geçmek zorundadırlar. Bu eğitimde, şirketlerin ERP sistemlerini seçme ve uygulama aşamasında bilmeleri gereken konular ve yapması gereken çalışmalar hakkında temel bilgiler verilmektedir.

 

2-Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

İş dünyası ürün odaklı ekonomiden, müşteri odaklı ekonomiye geçerken, bilgi teknolojileri destekli satış-pazarlama uygulamalarının başarısına giderek daha çok ihtiyaç duymaktadır. Bu eğitimde işletme ve sektör özelliklerine göre temel CRM uygulamalarının nasıl tesbit edileceği ve nasıl uygulanacağı konusunda temel bilgiler verilmektedir.

 

3-Yönetim Karar Destek Sistemleri (MIS)

Günümüzde işletmeler çok sayıda rakipten, çok sayıda müşteriden, çok sayıda çalışandan gelen yoğun ve karışık bir bilgi yağmuru altında çalışmak zorundadırlar. Bu eğitimde doğru bilgiyi elde edip, onu hızlı ve güvenli bir şekilde işleyerek, doğru kararlar almak isteyen işletmelerin bilgi sistemleri yönetimi hakkında hangi temel unsurları bilmeleri ve nelere odaklanmaları ile ilgili genel bilgiler verilmektedir.

 

4-E-Dönüşüm ve E-Ticaret yönetimi

Küresel rekabetin giderek arttığı bir ortamda, sürekli gelişen bilgi teknolojileri, iş yapma biçimlerimizi ciddi bir şekilde değiştirmekte ve bu değişime uymayan işletmeleri kaçınılmaz tehlikeler beklemektedir. Bu eğitimde işletmelerin e-rekabette fark yaratabilmek için bilmeleri gereken e-dönüşüm ve e-ticaret sistemleri hakkında temel bilgiler verilmektedir.

 

5-Organizasyonel Yeniden Yapılanma ve Kurumsallaşma

Günümüzdeki başarılı şirket tanımı “çok üreten” ya da “çok satan” değil, “vizyoner, değişimlere adapte olabilen, müşteri odaklı, rekabetçi yönetim tarzına sahip ve sürdürülebilir” şirket olarak değişmiştir. Kurumsallaşmanın başarılı örnekleri olan bu tür şirketler hem müşteriler, hem de çalışanlar için cazibe merkezi haline gelmişlerdir. Bu eğitimde kurumsallaşmanın tanımı, dünyadan ve Türkiye’den kurumsallaşma örnekleri, kurumsallaşma yol haritası vb. temel bilgiler verilmektedir.

 

6-Türk İş Dünyasında Stratejik Yönetim Teknikleri (İş Dünyasından Yaşanmış Örneklerle)

İş dünyasındaki üst düzey yöneticilerin, günlük iş rutinlerini gerçekleştirirken aynı zamanda bulundukları duruma makro açıdan bakan, kendilerini rakipleriyle kıyaslayabilen ve bunlardan dersler çıkarabilen yönetsel örneklere ve bakış açılarına ihtiyaçları vardır. Bu eğitimde iş dünyasındaki farklı yönetim teknikleri, yaşanmış örnekler baz alınarak  anlatılmaktadır.

 

7-KOBI’ler İçin Stratejik Yönetim Teknikleri (20 teknik)

Yoğun rekabetin sürdüğü iş dünyasında KOBI sahipleri ve yöneticilerinin, işletmelerine ait sorun ve hedeflerini çözmek icin en uygun yönetim metodolojilerini seçebilmeleri giderek önem kazanmaktadır. Bu eğitimde iş dünyasında uzun süreden beri kullanılan ve başarısı kanıtlanmış yönetim metodolojileri, uygulama alanları ve yol haritaları hakkında bilgiler verilmektedir.

 

8-Kriz Yönetimi (İş Dünyasından Yaşanmış Örneklerle)

Riskinizin krize, krizinin de kaosa dönüşmesini istemiyorsanız, iş dünyasında bugüne kadar krizlere yakalananların neler yaptıklarını, neler yaşadıklarını dikkatle incelemeli, onların yaşadıklarından neler öğrenebileceğinizi araştırmalısınız. Bu eğitimde iş dünyasında yaşanmış gerçek kriz öyküleri incelenerek, işletmelerde “kriz yönetimi” bakış açısının oluşturulması ve “kriz yönetimi” stratejilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

 

9-Kurumsal Değişim yönetimi

Gerek rakipler ve gerekse müşteri nedeniyle sürekli değişim baskısı altında olan günümüz iş dünyası, kurumsal olarak değişime adapte olabilmek ve hatta bu değişimin kurbanı olmamak için özel bir çaba harcamaktadır. Değişimi yönlendirmek şirketlerin bir numaralı hedefi haline gelmektedir. Bu eğitimde şirketlere değişim yönetimini başarıyla yürütebilmeleri için kavramlar, altyapı ve uygulama metodları hakkında temel bilgiler verilmektedir.

 

10-Gelecek Yönetimi (İş Dünyasında Gelecekte Neler Olacak?)

İş alanınızdaki risklerinizle hazırlıksız karşılaşmak, fırsatlardan habersiz kalmak istemiyorsanız sektörel, küresel, demografik vb. tüm alanlardaki değişimleri, farklı bakış açıları kullanarak sürekli olarak izlemek ve doğru olarak yorumlamak zorundasınız. Bu eğitimde iş dünyasında gelişen stratejik sektörler, yükselen ekonomiler, rekabetçi ülkeler, yeni doğan trendler, kaybeden değerler, fırsatlar ve riskler, stratejik konu başlıkları altında sınıflandırılarak interaktif bir eğitim platformuna getiriliyor.

 

11-İnovasyon Yönetimi

Rekabette avantaj sağlayabilmek amacıyla ar-ge gibi yüksek bütçeli proje çalışmaları yürütebilmek için güçlü finansal ve büyük kurumsal altyapılar gerekmektedir. Oysa inovasyon yönetimi sayesinde daha hızlı, daha pratik ve daha düşük bütçeli yenilikleri tüm firmalar gerçekleştirebilirler. Bu eğitimde inovasyon yönetiminin anlamı, şirketlere getirdiği fırsatlar, uygulama teknikleri, aşamalar vb. temel bilgiler verilmektedir.

 

12-5s

Japon kökenli verimlilik iş modeli olan 5S, uygulama kolaylığı ve kolay anlaşılabilirliği ile iş dünyasında bir çok sektörde ve çok sayıda şirkette uzun zamandan beri itibar görmektedir. Bu eğitimde 5S ve uygulamaları hakkında temel bilgiler verilmektedir.

 

13-Kaizen

Sürekli değişim anlamına gelen Kaizen çalışma modeli, endüstriyel bir iş modeli olmasının yanısıra günlük hayata da kolaylıkla uygulanabildiği için giderek bir yaşam kültürü haline gelmiştir. Prosedür ve talimatların dışında, giderek yaşam kültürü haline dönüşen çalışma tutum ve davranışları, şirketleri rekabette daha avantajlı hale getirecektir. Bu eğitimde Kaizen ve uygulamaları hakkında temel bilgiler verilmektedir.

 

14-İş Süreçleri Analizi ve Süreç Yönetimi

Günümüzün giderek hızlanan ve karmaşıklaşan iş dünyasında, her sektör ve her ölçekteki kurumun daha hızlı, daha verimli, daha kaliteli, daha ekonomik iş sonuçları üretebilmesi için iş süreçlerini sürekli gözden geçirmesi ve iyileştirmesi gerekmektedir. Bu eğitimde kurumlardaki organizasyon ve iş süreçlerinin yapısı, kilit iş süreçleri, süreç performans göstergeleri, süreç sorumluları, süreç girdi ve çıktıları, süreç analiz ve iyileştirme teknikleri vb. kavram ve uygulamalar hakkında temel bilgiler verilmektedir.

 

15-Temel Proje Yönetimi (PMI)

Günümüz iş dünyasında bir çok alanda ve farklı ölçeklerde yapılan değişik işler ve çalışmalar, performanslarının  ölçülebilmesi ve daha iyi yönetilebilmeleri için birer proje formatına (proje planı, proje bütçesi, proje ekipleri vb.) dönüştürülmektedir. Bu eğitimde şirketlerin yaptıkları (rutin olmayan) çalışmaları proje yönetimi kapsamında yürütebilmeleri için proje yönetimi hakkında temel bilgiler verilmektedir.

 

16-Proje Döngüsü Yönetimi (AB, Kalkınma Ajansları vd.)

AB, Kalkınma Ajansları, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, KOSGEB vb. çok sayıda kurum, işdünyası ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik hibe destekleri vermektedir. Bu hibeleri alabilmek için belli bir disiplin ve özel formatlarda projeler yazılmakta ve projeler bu formatlara uygun olarak yürütülmektedir. Bu eğitimde bahsedilen fon kaynaklarına uygun proje yazma ve yürütme teknikleri hakkında temel bilgiler verilmektedir.

 

17-Ar-ge Projeleri Yönetimi (Tübitak Ar-Ge)

Tübitak Ar-ge hibe destekleri, değişik yetenek ve kapasitedeki kurumların ar-ge projelerini üretebilmeleri için verilmektedir. Bu hibeleri alabilmek için belli bir disiplin ve özel formatlarda projeler yazılmakta ve projeler bu formatlara uygun olarak yürütülmektedir. Bu eğitimde ar-ge hibe koşullarına uygun proje yazma ve yürütme teknikleri hakkında temel bilgiler verilmektedir.

 

18-Entegrasyon Projeleri Yönetimi

Gerek firmaların endüstriyel hedeflerine yönelik yazılım çözümlerinde olsun ve gerekse startup vb. organizasyonların geliştirdikleri yazılım çözümlerinde olsun, yazılım geliştirme süreçlerinin önemi günümüzde giderek artmaktadır. Bu eğitimde her ölçekteki yazılım geliştirme sürecine yönelik proje ve kalite yönetim standartları hakkında temel bilgiler verilmektedir.

 

Şirketinizde uygulayabileceğiniz Stratejik Yönetim eğitimleri hakkında detaylı bilgi almak için lütfen arayınız.