YENİDEN YAPILANMAYA İHTİYACINIZ VAR MI?


Aşağıdaki başlıklardan hangisinde daha çok benzer durumlar yaşıyorsanız, o alanda yeniden yapılanma çalışmalarına ihtiyacınız olabilir. Küçük ve basit önlemlerle, maliyetli ve ağır tedavilerin önüne geçebilirsiniz. Yeniden yapılanmayı yönetim, insan kaynakları, müşteriler ve iş süreçleri olarak dört farklı boyutta değerlendirebilirsiniz:

 

1-Şirket yönetiminde yeniden yapılanmaya ihtiyacınız var mı?


-Şirketin verimliliğini ve performansını ölçecek sistemler olmadığı için yönetim kararları zorlukla alınır, sık sık değiştirilir.

-Üst yönetimin (ve ailenin) görev ve yetki alanı net belirlenmediği için aynı konuda farklı kişiler farklı kararlar alırlar, çalışanlar zor durumda kalırlar.

-İşler iyi giderken hızlı ancak obez bir büyüme süreci yaşanır. Sürecin sonunda ciddi küçülmeler yaşanır.

-Çeşitli gerekçelerle tüm kararları patron (ya da tek yönetici) alır, bu yüzden bir müddet sonra patron iş yapamaz hale gelir.

-Şirketin finansal pozisyonu iyiden kötüye doğru hızla değişiklik gösterebilir, gelişmiş erken uyarı sistemleri ve aktif kullanılan bir bilgi sistemi yoktur.

 

2-İnsan kaynaklarınızda yeniden yapılanmaya ihtiyacınız var mı?


-Çalışanların iş tanımları ve performans kriterleri olmadığı için hataların sorumluları konusunda belirsizlik yaşanır, herkes her işi yapmaya çalışır, kargaşa sonucunda verimsizlik doğar.

-Çalışanlar hata yapmaktan korkarak karar alma sürecine katılmaya çekinirler. Öneri kutuları boş olarak durur.

-Personel sirkülasyon oranı ya çok yüksektir ya da çok kemikleşmiş bir çalışan yapısı vardır.

-Çalışanlar arasında olmadık nedenlerle ve sık sık iletişim problemleri yaşanır. Bu problemlerin şirketin verimliliğine olan olumsuz etkileri farkedilmez.

-“Kıdem mi, performans mı”, “sadakat mi, verimlilik mi?” soruları sık sık sorulur.

 

3-İş süreçlerinizde yeniden yapılanmaya ihtiyacınız var mı?


-Süreçler detaylı bir şekilde tanımlanmadığı için sistematik iyileştirme çalışmaları yapılamaz, gerçekçi iyileştirme hedefleri konulamaz.

-İyileştirme ve geliştirme çalışmaları zamanında yapılamadığı için bir süre sonra sorunlar büyür, daha maliyetli ve radikal çözümlere ihtiyaç duyarlar.

-Üretim ve satışın dışında kalan ar-ge, iş geliştirme, bakım onarım vb. çalışmalara bütçe ayrılmaz, zamanla verimsizlik artar.

-Hızlı olmak adına planlama yapılmaz, ancak günü kurtarırken benzer hatalar sürekli tekrarlanır, sonuçta plansız maliyetler artar.

-Süreçler ölçülemediği ve gerçek maliyetleri bilinemediği için ürün-hizmet maliyeti tam  olarak hesaplanamaz, şirketin gerçek kâr ve zararı bilinemez.

 

4-Müşteri süreçlerinizde yeniden yapılanmaya ihtiyacınız var mı?


-Üretim sahaları, ofisler, şubeler, bayiler, kullanılan doküman vb. materyaller kurumsal bir kimlik ve imaj bütünlüğü sergilemezler.

-Şirket çalışanları, şirketin müşteriye bakış açısından habersizdir, bunu sadece satış elemanlarının bilmesinin yeterli olduğu düşünülür. Müşteriye yönelik genelde “ortak lisan” yoktur.

-Pazarlama ile satış, kâr ile ciro, müşteri şikayeti ile müşteri fırsatı vb. farklı kavramlar birbirine karıştırıldığı için sık sık değer kaybı yaşanır.

-Yüksek egolar nedeniyle rakipler küçümsenir, şirketin zayıf kalan yönlerine dikkat edilmez, pazarlama ve rekabet analizi yapılmaz.

-Pazarın tümüne nüfuz etmeye çalışarak boş yere enerji harcanır, kârlı müşteriyi bulmaya yönelik segmantasyon çalışmaları yapılmaz, kaçan fırsatlar farkedilmez.

 

DANIŞMANLIK VE EĞİTİM

Yeniden Yapılanma hakkında özet sunuma ekteki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.slideshare.net/MEMETO/kurumsal-performans-yonetimi

 

Şirketinizde uygulayabileceğiniz Yeniden Yapılanma projeleri ve eğitimler hakkında detaylı bilgi almak için lütfen arayınız.

bilgi@danismend.com

memeto@hotmail.com