DANIŞMANLIKLAR

A-KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ

B-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

C-SATIŞ, PAZARLAMA VE MARKA YÖNETİMİ

D-HİBE PROJELERİ YÖNETİMİ

E-ÜRÜN, SEKTÖR VE PAZAR ANALİZLERİ

 

A-KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ


Kurumsal Performans Yönetimi danışmanlığı, kurumların misyon, vizyon ve stratejik hedeflerine uygun olarak iş süreçleri ve organizasyonel yapılarının, kurumsal performans ve verimlilik kriterleri kapsamında tasarlanması ve uygulanmasını kapsar.

 

Bugüne kadar yürüttüğümüz Kurumsal Performans Yönetimi danışmanlık çalışmalarımız, aşağıda belirtilen projeler kapsamında gerçekleştirilmiştir:

 

- Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Projeleri

- Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Projeleri

- Yönetim Karar Destek Sistemleri (MIS) Projeleri

- Üretim, Planlama ve Stok Kontrol Projeleri

- Ar-ge, Ür-ge, İş-Ge ve İnovasyon Yönetimi Projeleri

- Süreç Analizi ve Süreç İyileştirme (BPR) Projeleri

- E-Ticaret Projeleri

- E-Dönüşüm Projeleri

- Kriz Dönemlerinde Performans Artırma ve Maliyet Düşürme Projeleri

- Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Projeleri

 

B-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ


İnsan Kaynakları Yönetimi danışmanlığı, kurumların misyon, vizyon ve stratejik hedeflerine uygun olarak insan kaynaklarının, mevcut ve potansiyel performanslarının tesbiti ve geliştirilmesine yönelik tüm uygulamaları kapsar.

 

Bugüne kadar yürüttüğümüz İnsan Kaynakları Yönetimi danışmanlık çalışmalarımız, aşağıda belirtilen projeler kapsamında gerçekleştirilmiştir:

 

- İnsan Kaynakları Departmanı Kurulum ve Yeniden Yapılanma Projeleri

- İnsan Kaynakları Performans Yönetimi

- Çalışan Memnuniyet Analizi

- İş Analizi, Görev Tanımları ve Yetkinliklerin Saptanması

- İş Gücü İhtiyaç Tesbiti ve Organizasyonel Yedekleme

- İşe Alım ve İşten Çıkarma Süreç Yönetimi

- Oryantasyon Yönetimi

- Yetenek Yönetimi ve Kariyer Planlama

- Kuruma Özel Eğitim Tasarımı ve Eğitim Süreçleri Yönetimi

- Kurumsal Motivasyon Yönetimi

- Şikayet ve Öneri Sistemleri

- Ücret Sistemleri Yönetimi

- Kurum Kültürü ve Kurum İçi İletişim

- Liderlik Yönetimi ve Ara Kademe Yönetici Yetiştirme

- Tersine Mentorluk

- Kurumsal Değişim Yönetimi

 

C-SATIŞ, PAZARLAMA VE MARKA YÖNETİMİ


Satış, Pazarlama ve Marka Yönetimi danışmanlığı, kurumsal marka konsepti ve hedeflerine uygun olarak, pazara sunulan ve sunulacak ürün ve hizmetlere ait tüm pazarlama ve satış faaliyetlerinin tesbiti ve geliştirilmesine yönelik uygulamaları kapsar.

 

Bugüne kadar yürüttüğümüz Satış, Pazarlama ve Marka Yönetimi danışmanlık çalışmalarımız, aşağıda belirtilen projeler kapsamında gerçekleştirilmiştir:

 

- Pazarlama/Satış Departmanı Kurulum ve Yeniden Yapılanma Projeleri

- Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemleri

- Büyük Müşteriler İçin Satış Ekipleri Yönetimi

- Telefonla Satış Yönetimi (Call Center)

- Kapıdan Satış Ekipleri Yönetimi

- Bayi Satış Ekipleri Yönetimi

- Franchising Yönetimi

- Markalaşma ve Kurumsal Marka Yönetimi

 

D-HİBE PROJELERİ YÖNETİMİ


Hibe Projeleri Yönetimi danışmanlığı, kurumların gerçekleştirmek istedikleri projelere uygun fon kaynaklarını saptama, belli sektör ve konulardaki projelerin üretilmesi ve yürütülmesi için gerekli olan analiz, planlama, uygulama ve denetim faaliyetlerini kapsar.

 

Bugüne kadar yürüttüğümüz Hibe Projeleri Yönetimi danışmanlık çalışmalarımız, aşağıda belirtilen projeler kapsamında gerçekleştirilmiştir:

 

- AB Projeleri

- TÜBİTAK Projeleri

- KALKINMA AJANSI Projeleri

- BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Projeleri

- BAKANLIK Projeleri

- KOSGEB Projeleri

 

E-ÜRÜN, SEKTÖR VE PAZAR ANALİZLERİ


Ürün, Sektör ve Pazar Analizleri danışmanlığı, yeni bir ürün/hizmet üretmek, yeni bir pazara/sektöre girmek, mevcut bir ürün/hizmeti geliştirmek ya da mevcut pazarda/sektörde bir geliştirme yapmak amacıyla, masa başı ya da sahada araştırma, inceleme, gözlem, veri toplama, analiz, planlama, strateji geliştirme vb. çalışmaları kapsar.

 

Bugüne kadar yürüttüğümüz Ürün, Sektör ve Pazar Analizleri  danışmanlık çalışmalarımız, aşağıda belirtilen analizler kapsamında gerçekleştirilmiştir:

 

- Sektör ve Pazar Analizi (İç ve Dış Pazar)

- Ürün Analizi (Mevcut ve Yeni Ürün)

- Hizmet Analizi (Mevcut ve Yeni Hizmet)

- Hedef Kitle Analizi

- Rakip Analizi

- Mevzuat Takibi

- Trend Analizi (Piyasa Raporları ve Göstergeler, Ekonomi Raporları vd.)

- Strateji Analizi (Pazara Giriş, Tutunma, Genişleme, Çıkış, Kriz Dönemi vd. )