KOBİ’LER - 1

 

Küçük ve orta ölçekli  işletmelerin tanımlanması genelde tüm ülkelerde kullanılan tanımlama kriterlerine göre aşağıdaki gibi ikiye ayrılmaktadır: 


1. Nicelik yönünden tanımlama kriterleri 

İşçi sayısı 

Sermaye 

Aktif toplamı 

Kâr 

Toplam çevirici güç miktarı 

Enerji kullanımı 

Ciro (satış hasılatı) 

Makina parkı 

Kapasite (üretim hacmi) 


2. Nitelik yönünden tanımlama kriterleri 

Girişimcinin işletmede fiilen çalışması 

İş bölümü ve uzmanlaşma derecesi 

Sermayenin sınırlı oluşu, finansal yetersizlik 

Yönetim tekniklerinin uygulanmaması veya yetersizliği 

 

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin güçlü yönleri 

1. Toplam istihdam açısından istikrar unsurudur 

2. Değişen pazar şartlarına derhal uyum sağlama kabiliyetleri 

3. Büyük işletmeleri tamamlama özellikleri 

4. Bölgeler arası dengeli büyümeye ve çevre korumasına katkıları


Küçük ve orta ölçekli işletmelerin zayıf yönleri 

1. Finansman açısından 

2. Yönetim ve personel politikası 

3. Üretim ve pazarlama imkanları açısından 


ABD’de küçük ve orta ölçekli işletmelere sağlanan parasal teşvikler 

Finansal Yardım 

Teminat Verilmesi 

“Ekonomik Fırsat” Yardımı 


İngiltere’de küçük ve ortak ölçekli işletmelere sağlanan parasal teşvikler 

İş Genişletme Planı 

Kredi Teminat Planı 

Kote Edilmiş Menkul Kıymetler Piyasası 

Risk Sermayesi Planı 

Anglo – Amerikan Risk Sermayesi Fonu 

Vergi Kolaylıkları 

Bankalarca  Daha Geniş Kapsamlı Orta Vadeli Kredi Verilmesi 

Royal Bank Of Scotland  


Almanya’da küçük ve orta ölçekli işletmelere sağlanan parasal teşvikler 

Kredi Ve Teminatlar 

Öz Sermaye Yardımı 

Kreditanstalt’dan Sağlanan Yatırım Kredileri 

Deutsche Ausgleich Bank Yatırım Kredileri 

İhracat Kredi Sigortası 


İtalya’da küçük ve orta ölçekli işletmelere sağlanan parasal teşvikler 

Üretim Yatırımlarının Teşviki 


Fransa’da küçük ve orta ölçekli işletmelere sağlanan parasal teşvikler 

Sınai Kalkınma Yardımları 

Tekniklerin Yaygın Kullanımı Için Yapılan Yardımlar 


Hindistan’da küçük ve orta ölçekli işletmelere sağlanan parasal teşvikler 

Orta ve Uzun Vadeli Finasman İmkânı 

Proje Maliyetinin %20’sine Kadar Kredi Vermek 

Toplam Sabit Sermaye %10’una Kadar Kredi Vermek 

Teminat Sorununu Çözmek 

İhracatçıya Verilen Kredinin %90’ının Garantilenmesi 


AT’de küçük ve orta ölçekli işletmelere sağlanan teşvikler 

Sanayi, sanatkâr ve hizmet yatırımlarına parasal yardımlar 

Fizibilite (yapılabilirlik ) Analizlerinin Finansmanı 

Enerji ve Altarnatif Enerji Tasarrufu Sağlayacak Yatırımlara Yardım 

Firma Çevresi ile İlgili Yatırımlar ve Yardım 

Su Ürünlerinin Geliştirilmesi 

Küçük Firmave Sanatkârlara Müşavirlik ve Yardım 

Teknolojik İcatların ve Yaratıcılığın Geliştirilmesi 

Kırsal ve Endüstriyel Bölgelerin Yeniden Canlandırılmasına Dönük Faaliyetlerin Desteklenmesi  

Altyapının Geliştirilmesi 

Küçük Esnaf ve Sanatkârlara Dış Ülkelerde Staj ve Burs  

AT Dışı Üçüncü Ülkelerle Sanayi İşbirliği ve Piyasa 

Topluluk İçi Teşebbüsler Arası İşbirliği 

Devam edecek…


Derleyen:  Memet Özkan

memeto@hotmail.com


Yararlanılan kaynak:   

Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, ITO, 1991-25