NEDEN ŞİRKETİNİZDE ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETİ YAPMALISINIZ ?


Günümüzde rekabetin başabaş gittiği bir çok noktada, çok küçük çalışan memnuniyeti rötuşlarıyla, şirketler ciddi rekabet avantajları sağlayabilmektedirler.

 

Çalışan memnuniyet analizi sistematik ve kurumsal bir geri bildirim aracını kullanarak çalışanların memnuniyetinin seviyesini saptayan ve bunun nedenlerini analiz eden, çözümleri planlayan ve iyileşmeyi izleyen, son derece güçlü bir kurumsal verimlilik ve motivasyon geliştirme projesidir.

 

Çalışan memnuniyet analizi bu gücünü endüstri psikolojisinden, anket ve iletişim metodolojilerinden, bilişim teknolojilerinden, veri analizi ve raporlama tekniklerinden, proje yönetimi metodolojilerinden vb. daha çok sayıda disiplini entegre bir şekilde kullanabiliyor olmaktan almaktadır.

 

Neden Çalışan Memnuniyet Anketi ?

 

-        Çalışanlarınızın performans, motivasyon ve şirkete bağlılıklarını olumlu veya olumsuz etkileyen unsurları saptamak için

-        Şirket içindeki “fısıltı gazetesi”ni kapatıp, “dedikodu muhabirleri”nin işine son vermek için

-        Çalışanlarınızın yüzyüze söylemeye çekindikleri “buzdağının altındaki memnuniyetsizlikler”i öğrenmek için

-        Çalışan memnuniyetsizliğindeki konuların önem ve aciliyet sırasını gerçekçi bir şekilde belirlemek için

-        Çalışanlarınızdan sistematik geri bildirimler alarak  onlarla “iletişiminizi kurumsallaştırmak” için

-        Çalışanlarınızla “çözülebilir memnuniyetsizlikler” ve “zorunlu memnuniyetsizlikler” hakkında konuşarak karşılıklı ikna ortamı yaratabilmek için

-        Çapraz ve nitelikli sorular aracılığı ile şirketinizin “kurumsal yetkinlik profili”ni çıkarabilmek için

-        Eğitim ihtiyaç analizi, süreç iyileştirme analizi vb. konulardaki faaliyetlere başlamadan önce gerçekçi veriler elde etmek için

-        İnsan Kaynakları süreçlerinizin performansını doğru bir şekilde ölçüp, doğru kararlar alabilmek için

-        Anket sonrası iyileştirme faaliyetleri ile “yönetimin saygınlığı”nı ve “çalışanların motivasyonu”nu artırabilmek için

 

Memet Özkan

memeto@hotmail.com