SAĞLIK SEKTÖRÜNDE (DİJİTAL) MARKALAŞMA

Sağlık sektöründe (dijital)  markalaşma

2000’li yıllarda başlayan dijital devrim, çok sayıdaki sektörde iş yapma anlayışını radikal bir şekilde değiştirdi ve değiştirmeye devam ediyor.

Bu değişim müzik, finans, basın-yayın gibi bilgi temelinde kodlanabilir ürünlerle başladı, daha konvansiyonel ürünlere de farklı kapılardan girişleri zorlayarak devam etti. Bugün çok sayıda ürün ve hizmet, üretim aşamasında olmasa bile, markalaşma-arge-pazarlama-satış-servis aşamalarında dijital platformları kullanıyorlar.

Oysa bu durum henüz bir başlangıç.

Çünkü batıda kullanılan çok sayıdaki dijital araç ve yaşam tarzı ülkemize henüz gelmedi. Yeni kavramlar, yeni platformlar, yeni alışkanlıklar yakın zamanda her sektörde varlık gösterecek. Dijital yenilikler, yeni kuşakların da etkisiyle birden aktif olup, hayatımıza güçlü bir şekilde girecekler.

Sağlık sektörü her ne kadar yasal mevzuatla etki ve yetki sınırları çizilse de, dijital atmosferin hızla gelişen, çeşitli türde ve son derece yetenekli organizmaları sayesinde, doğal olarak kendisine akacak farklı su kanalları (aktiviteler) bulacaktır. 

Bugün elimizde bulunan teknik ve hukuki imkanlarla, dijitaldeki tüm mecraları denetlememiz imkansız gibidir. Bu nedenle önemli olan, sektördeki dijital aktivitelerin şimdiden doğru bir şekilde, etik ve sosyal sorumluluğa sahip bir anlayışla ve doğru mecralarda gerçekleşmesine özen göstermektir.

Sektörde var olan tüm aktörler bu anlayışla hareket ettikleri sürece, yasaklar ve cezalarla gelişen bir “sağlık pazarlaması” yerine, tüm topluma güven veren ve emin adımlarla ilerleyen bir “sağlık markalaşması” gerçekleşecektir.

Peki neler yapmalıyız?

Dijital markalaşma çok detaylı bir konu olduğu için bu yazıda temel bilgileri belirlemekle yetineceğiz. Bu temel bilgilere göre sağlık sektöründeki hizmet sunucuları, kendi pozisyonunu gözden geçirmeli ve markalaşma iş planlarını yeniden yapmalıdır:

1-Her sektörde giderek birbirine benzeşen ürün ve hizmetlerin müşteri cephesinde karşılaştığı “onu değil, beni seç” sendromunun tek ilacı markalaşmadır. “Yeni ilaç”, “ünlü doktor”, “yeni cihaz” çözümleri giderek yetersiz kalacaktır. Çünkü markalaşma yenilikçilik ya da moda olmaktan ziyade, kalıcılık (süreklilik) unsuru üzerine kurulmuştur.

Özetle, çözümü markalaşmada arayınız.

2-Markalaşma süreci şekil değiştirmiştir. Eskiden büyük bütçeler ve yıllar süren sabırlı bekleyişler sonucunda elde edilen marka meyveleri, bugün dijital altyapı sayesinde çok daha hızlı ve kısa sürelerde gerçekleşebilmektedir. Ancak dikkat! Dijital platform sayesinde yine aynı hızla marka ölümleri de gerçekleşebilmektedir.

Özetle, markanızın dijital yol haritasını dikkatle çiziniz.

3-Markalaşma buzdağının altı çok derindir. Çalıştırdığınız insan kaynağından, sunduğunuz hizmetin kalitesine ve hatta tahsilat şeklinize kadar tüm parametreler marka kişiliğinizi oluşturur. Marka kişiliğinizde kazanacağınız başarı ya da yapacağınız hatalar, müşterinin yapacağı “dijital viral pazarlama” aracılığı ile hızla takdir görür ya da tenkit edilir.

Özetle markalaşırken, aynı zamanda kurumsallaşmalısınız.

4-Markalaşma ölçeği farklılaşmıştır. Eskiden sadece kurumsal markalardan bahsedilirken, bugün kişisel markalardan da bahsedilmektedir. Eğitim ve spor sektörlerinde de karşılaşılan kişisel markalaşma süreci, sağlık sektöründe de yoğun bir şekilde mevcuttur. Bunun nedeni olarak endüstriyelleşemeyen süreçlerin kişiselde, diğerlerinin de kurumsalda kalması olarak açıklanabilir.

Özetle sağlık sektöründe kurumsal ve kişisel markalaşmanın dinamiklerini doğru saptayıp, gereken dengeleri oluşturmalısınız.

5-Markalaşmanın içeriği farklılaşmıştır. Çoğu sektörde yıllar boyunca ve yoğun bir şekilde süren abartılı reklam faaliyetleri, müşteri beklentisinin giderek hayal kırıklığına uğramasıyla sonuçlanmaktadır. Sağlık sektörü reklam faaliyetlerindeki yasal kısıtlamalar sonucu doğan ortam, yakında tüm sektörlerde doğal bir şekilde gerçekleşecek ve müşteri, çoğu konvansiyonel reklamın alıcısı olmayacaktır. Sonuçta müşteriye dayatılan kurgu imajlar, yerini samimi gerçeklere bırakacaktır. Dijital ortamın şeffaf ve erişilebilir alt yapısı müşteriye bu fırsatları sunmaktadır. Gerçekleri müşteri kendi çabasıyla elde etmeden, siz bir an önce ona vermelisiniz.

Özetle doğru ve gerçek bilgi, çekincesiz ve içten bir tutum ekseninde, markanız için yeni dijital iletişim stratejileri oluşturmalısınız.


Memet Özkan

memeto@hotmail.com